Workshop

Wat bieden wij?

Te leveren producten:

  • Werkplek analyse (werknemer)
  • Workshop werkplek (werknemer)
  • Individuele behandeling (werknemer)
  • Werkplek rapportage (werkgever)
  • Kantoorinrichting advies (bij inkoop)

Kosten

Offerte op aanvraag.
De kosten van training en begeleiding komen voor rekening van de werkgever.
Bij een individuele begeleiding is een gedeeltelijke vergoeding door de reguliere
zorgverzekeraar mogelijk.

Werkplekanalyse

Bij het analyseren van de werkplek wordt gekeken naar mogelijke knelpunten in de inrichting en werkhouding. Na het analyseren volgt een correctie op de werkplek met advies over de inrichting en aanpassing van de werkplek.

De aanpak van CesarOffice is oplossingsgericht: niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden staan centraal.

Indien nodig komt aanschaf van ergonomisch materiaal ter sprake. De bevindingen en het hierop volgende advies worden in een rapportage vastgelegd.

Workshop

De workshops (60 min.) worden in groepen van maximaal 10 personen gegeven en bestaan uit een theorie en praktijk gedeelte. Er wordt aandacht besteed aan belastende bewegingsgewoontes en er wordt gerichte oefenstof geboden om klachten te voorkomen. Het geleerde is direct toepasbaar.

De workshops worden aangepast aan de behoeftes van de werknemers en aan dat wat gezien is tijdens de werkplekanalyses.

Mogelijke aanvullende workshops:

Klacht gerelateerde workshops (max. 4 personen)

  • Bij deze workshop wordt er Dieper ingaan op de langer bestaande klachten van werknemers.

Stressmanagement (max. 4 personen)

  • Bij deze workshop wordt er gewerkt aan het verbeteren van Ademhalingstechnieken en het aanleren van ontspanningsoefeningen. Daarnaast wordt er gezocht naar een balans tussen belasting en belastbaarheid.

Individuele behandeling

  • Mochten de workshops niet afdoende zijn, bestaat de mogelijkheid voor individuele behandeling. Wanneer deze in de praktijk plaatsvinden, wordt het vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Wanneer de behandeling plaatsvindt op het werk, valt dit niet onder de aanvullende zorgverzekering.