Werkwijze Cesar Office

Hoe gaat CesarOffice te werk?

 • Screening individuele werknemers
 • Inventarisatie van eventuele klachten
 • Individuele analyse van de werkplek
 • Rapportage
 • Workshops in groepsverband
 • Eventueel individuele training

Preventief

 • Screening van individuele werknemers, inventarisatie klachten
 • Individuele analyse van de werkplek
 • Workshops in groepsverband

In groepen van maximaal 10 personen wordt aandacht besteed aan belastende bewegingsgewoontes en wordt gerichte oefenstof geboden om klachten te voorkomen. Bewegingsadvies maakt deel uit van deze groepstraining.

Curatief

 • Na de screening blijkt mogelijk een aantal werknemers in de risicogroep te zitten (zij hebben klachten, zijn ziek of hebben een ongewoon hoog verzuimrisico). Deze groep krijgt gerichte training. Daarin worden de oorzaken van de klachten besproken. Correctie van deze verkeerde gedragspatronen is onderdeel van dit traject.
 • Advies/voorlichting ter verbetering van de werksituatie, advies en voorlichting bij het inrichten en aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen.
 • Op verzoek kan er contact worden gemaakt met de ARBO-arts en/of de verzuimconsulent.
 • Voor het bedrijf wordt een rapportage verzorgd over het gehele behandelde bestand (optioneel).

Een werkgever kan straks aantonen er alles aan gedaan te hebben voor de werknemer optimale condities te creëren.

Onderhoud

De aangebrachte veranderingen in houdings- en gedragspatronen proberen we in stand te houden door de trainingen 2x per jaar te geven. Door herhaling worden de correcties ingepast en geautomatiseerd en wordt er gestreefd naar blijvende verbetering hiervan op de werkplek.

Werkproces

CesarOffice werkt aan de hand van een houdings- en bewegingstherapie welke wetenschappelijk is aangetoond. Het is zowel preventief als curatief inzetbaar. Indien noodzakelijk kan er individuele behandeling plaatvinden. De kosten hiervoor worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de werknemer.

CesarOffice komt bij u op locatie voor de screening van de werkplekken en het geven van de workshops. Individuele behandelingen kunnen in de praktijk plaatsvinden.

Voor doelgerichte advisering kan met andere disciplines worden samengewerkt. Op verzoek kan contact worden gemaakt met ARBO-arts en/of de verzuimconsulent.

De compacte bedrijfsstructuur van CesarOffice zorgt voor korte communicatielijnen en rapportage binnen één week.

Alles wordt in het werk gesteld om continuïteit van het werkproces te garanderen en/of bij uitval snel te re- integreren. Hier hebben zowel werknemer als werkgever baat bij.