Een investering in mens en kantooromgeving

Algemeen

CesarOffice is de zakelijke toepassing van oefentherapie Cesar voor de werkomgeving. Met specifiek onderzoek naar ergonomie en beweging wordt er gekeken naar werkhouding en werkplek van medewerkers in de werkomgeving.

CesarOffice is gericht op voorkomen van arbeidsuitval door verkeerde werkhouding en verkeerd ingestelde werkplekken. Zowel werknemer als werkgever hebben hier baat bij, omdat alles in het werk gesteld wordt om de continuïteit van het werkproces te garanderen en/of bij uitval snel te re-integreren. De medewerker en de situatie op de werkplek staan centraal. Onze tips en trucs zijn direct toepasbaar. Hiermee kunt u het ziekteverzuim ten gevolge van bijvoorbeeld rug- en nekklachten of RSI in uw bedrijf terugdringen. U investeert in een kwalitatief goede werkomgeving voor de werknemers en kunt aantonen dat u een goede werkgever bent met een zo optimaal mogelijke werkomgeving.

Voorkom verzuim!

Laat uw werkplekken tijdig analyseren door CesarOffice.  Wij helpen u met het herkennen en aanpakken van knelpunten.

Door middel van individuele therapie en indien gewenst workshops worden mensen bewust gemaakt van hun houdings- en bewegingsgewoonten. Er wordt gewerkt aan het vinden van de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid.

Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het arbeidsverzuim afneemt door goede paramedische interventie. 23% van de medewerkers meldt zich ziek door RSI. Dit betekent dat 1 op de 5 mensen last heeft van RSI klachten, 1 op de 10 personen bezoekt daardoor de huisarts en 1 op de 100 personen meldt zich langer dan 3 maanden ziek.
Een werkgever die hierop anticipeert bespaart werknemers onnodig verzuim en bespaart hierdoor onnodige kosten.

Bedrijfsspecifiek

In elke bedrijfstak bestaan specifieke klachten. Denk maar aan RSI-klachten (ook wel KANS genoemd) voor kantoorpersoneel, knieklachten bij stratenmakers, rugklachten bij chauffeurs en transporteurs. Bedrijfsoefentherapie kan hulp bieden.

Enerzijds door een analyse van uw bedrijf te maken van de specifieke risico’s voor arbeids-gerelateerde klachten. Inefficiënte bewegingsgewoontes en/of niet optimaal ingestelde werkplekken kunnen soms grote consequenties hebben voor de gezondheid van de werknemer.

Anderzijds door de werknemers te trainen om houdings- en gedragspatronen te optimaliseren voor het werk en zo de risico’s op verzuim te voorkomen.