Ademhalingsklachten

Oefentherapie Cesar / Ademhalingsklachten

COPD

Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). U heeft minder zuurstof tot uw beschikking.  Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn, zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Wij helpen u met optimaal ademhalen, slijm ophoesten en conditie opbouwen. Hierdoor kunt u uw leven weer oppakken.

Hyperventilatie

Honderdduizenden Nederlanders hebben last van spanningsklachten. Dit uit zich bijvoorbeeld in hyperventilatie. Adem- en ontspanningstherapie helpt.  Spanning speelt een grote rol bij hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, maar ook bij problemen met houding, stem en beweging. Ontspanning van lichaam en ademhaling neemt de voedingsbodem voor klachten weg. Er zijn lichamelijk vele gevolgen van hyperventilatie zoals druk op de borst, hartkloppingen, vermoeidheid, gevoel van stikken, tintelingen in de armen etc.

Wij helpen u met het beheersen van de ademhaling en het vertrouwen in uw ademhaling en uzelf weer te herstellen, zodat u weer makkelijker door het leven kan.

Hooikoorts

Uit twee inventarisaties (pilots in 2016 en 2017) dat 84% van de mensen met hooikoorts klachten heeft flinke verlichting door Medical Taping. Het antwoord lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die de tape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel.

De resultaten van de medical taping zijn erg positief. Dat is fijn voor de 4 miljoen Nederlanders met hooikoortsklachten; circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Er is sprake van een overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Een verstopte neus/loopneus en niesbuien worden door mensen met hooikoortsklachten genoemd als meest irritante symptomen. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen. Het komt soms zelfs voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De tape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen.

 Resultaten:

  • Bij 84% van de deelnemers was er sprake van vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies. Bij sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair en werd een zogeheten VAS-score van wel 80% behaald.
  • Bij acht van de negen symptomen gaven deelnemers aan dat de klachten al na één hooikoorts behandeling beduidend zijn afgenomen.
  • Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen.
  • Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder.
  • De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat.

Resultaten uitgedrukt in VAS-scores

Onderstaand zijn de positieve resultaten grafisch weergegeven van de pilot van drie tapegroepen en de behaalde VAS scores voor en na een tapebehandeling.

 

Back to Top